Kawal ng Tadhana

Standard

​It’s been almost eight months since I last wrote anything on the blog. I usually post random thoughts and rants on Facebook only because I think they’re too short to be blogged.

Anyway, here’s a piece I wrote for Destiny Church Cavite’s 2nd Anniversary and Thanksgiving on December 11. πŸ˜„ And yes, thank you Lord for people who trust in me and push me to write. πŸ‘Œ

KAWAL NG TADHANA

Mapait.
Mapait kung tawagin mo ang kahapong minsan nang nanakit sa ‘yo,
Ang kahapong minsan nang sumira sa mga pangarap mo,
Minsan nang naglubog sa ‘yo sa kumunoy na tila wala nang pag-asang makaahon pa.

Walang kasiguruhan.
Walang kasiguruhan kung ituring mo ang hinaharap na tila hindi naaayon sa dikta ng puso mo,
Na tila lihis sa nais mong makamit para sa sarili mo,
Na tila puno ng kadilimang dala ng mapait mong kahapong pilit mong tinatakasan.

Walang saysay.
Walang kabuluhan kung isaalang-alang mo ang kasalukuyan mong parang nakatapak sa kawalan —
Ang kasalukuyan mong bihag pa rin ng mga anino ng mapait mong nakaraan,
At umaalipin naman sa hinaharap mong puno ng takot at alinlangan.

Ngunit sa buhay mong inakala mong wala nang patutunguhan ay mayro’n palang nakatadhana.

Isang tadhanang naisulat na,
bago pa man ang paglikha ng mundo;
Isang tadhanang nakaukit na sa mga pahina ng aklat ng dakilang Manlilikhang may gawa sa ‘yo.

Isang tadhanang pinag-isipan,
Pinagplanuhan,
Pinag-ubusan ng oras,
Hindi lamang ng iisa,
kundi ng tatlong persona.

Isang tadhanang pinaghirapan,
Pinagbuhusan ng dugo,
Pinagbuwisan ng buhay,
Upang ang bawat luha,
at bawat tangis na dapat mong maranasan ay mapawi,
Upang ang bawat pait,
at bawat sakit na dapat mong sapitin ay maibsan,
Upang ang bawat mali,
at bawat kasalanang dapat mong pagbayaran ay mawalan ng halaga.

Dahil ang tadhana mo ay maging malaya,
Malayang maranasan ang pag-ibig ng dakilang Manunubos,
Malayang matamasa ang nag-uumapaw na biyayang kaakibat ng pagiging anak Niya,
Malayang lupigin ang kasalanan at pagtagumpayaan ang kasamaan,
Malayang maibahagi sa iba ang mayamang pag-ibig ng Diyos na gumawa ng langit at lupa.

Kaya’t tumindig ka, kawal ng tadhana,
Dahil nilikha kang may tungkulin —
Tungkuling makibaka at ipaglaban ang tadhanang nakalaan para sa ‘yo,
Tungkuling hindi sumuko,
dahil mismong ang Hari ng mga hari ay hindi sinukuan ang buhay mo,
Tungkuling magtagumpay,
dahil ang kamatayan ay pinagtagumpayan na, dalawang libong taon na ang nakararaan sa krus ng Kalbaryo.

Dahil ikaw, kawal, ay may tungkuling ibahagi, at iparating sa iba,
Na ang plano ng Diyos ay para sa kanilang ikabubuti at hindi ikasasama,
Na ang plano Niya ay magdudulot ng kinabukasang puno ng pag-asa,
Na ang Diyos na makapangyarihan, ay naglaan sa kanila, ng tadhanang higit pa sa kanilang inaakala.

PS. I might share the recorded piece if I can somehow find a good audio editing app. Using my laptop is such a hassle. πŸ˜„

Advertisements

Got something to say?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s